Hellospace'in görüşleri ve haberleri

Proje Planlama Süreci Nasıl İşliyor?
Bu makalede, makro ve mikro ölçekli dijital projelerin planlanma süreçlerini nasıl yönettiğimizi anlatacağız. 1.Anlama:Önce sizi, şirketinizi, markanızı, hedef kitlenizi ve rekabeti anlamamız gerekiyor. Bunun için size bir dizi soru soruyor ve sizi dinliyoruz. Bu aşamada ortalama 2 toplantıda bir araya geliyoruz. Biz soruyoruz, siz anlatıyorsunuz. 2. Kullanıcı Akışları ve Uygulama DiagramıSunduğumuz bu stratejiyi dijital ortama nasıl taşıyacağınızı gösterebilmek için personalar, kullanıcı akışları ve teknolojik gereksinimleri belirliyoruz. Bu strateji planı, markanızın ihtiyacına bağlı olarak kullanıcılarınızın ürünü veya servisi kullanırken geçtiği tüm aşamaları (kayıt ol, izinler, kitap okuma…) gibi ilk temas noktasından son aşamaya kadar adım adım planladığımız bir süreçtir. 3. Raporlama:Bir dijital ürün stratejisi oluşturuyoruz. Bu stratejiyi size bir sunumla anlatıyoruz. Anlattıklarımızı sunum sonrası bir rapor şeklinde yazılı olarak da size iletiyoruz. Çalışma ne kadar sürüyor?Yukarıdaki 3 aşamalı süreç en az 3 haftada tamamlanıyor. İşiniz çok acil, daha hızlı olabilir mi? Olmaz. Proje YönetimiProjenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi sürecini kapsar. Proje Planlama Süreci Nasıl İşliyor? was originally published in Hellospace on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
Dijital Proje Planlama İpuçları️
“Facebook gibi bir proje istiyoruz” Da nasıl?😧 Bu makalede, makro ve mikro ölçekli dijital projelerin planlanma ve teklif süreçlerinin nasıl olması gerektiğini açıklayacağım. ”Dijital” deyince ne anlıyoruz? Öncelikle dijitalden ne anladığımızı tanımlamamız gerekiyor. Bizim dünyamızda dijital, teknolojik iş çözümleri ile kullanıcı merkezli deneyimlerden oluşuyor. Bu deneyimlerin yazılım aracılığıyla iletilmesinde 1'ler ve 0'lardır, ancak aynı şekilde bu dijital deneyimler birçok fiziksel ürünün de bir parçasıdır. Modern bir araba, ticari bir uçak, kişisel bir fitness uygulaması, bir madencilik operasyon merkezi — bunların tümü dijital bileşenlere sahiptir. Sektör her geçen gün genişlemeye devam ederken proje taleplerinin sayıları oldukça artmaya başladı. Bu talep yoğunluğu içerisinde firmanızın kültürü ile uyumlu iş ortaklarını bulmak ve uzun soluklu iş birliktelikleri kurmak oldukça güç bir hale geldi. Peki ya dijital bir proje nasıl planlanmalı? Öncelikle gelen talepleri tecrübeleriniz doğrultusunda bir süzgeçten geçirmelisiniz. Eğer proje yeterince detaylı değilse proje sahibini arayarak, detayları netleştirmek için kısa bir toplantı (ya da görüşme) planlayın. İletişim anahtardır🗝️ Gelen tüm talepleri süzgeçten geçirmek için bir soru havuzu hazırlayın. Yardımcı olması için aşağıdaki örnek soruları inceleyebilirsiniz. Örnek Sorular> Zaten bir web siteniz var mı? Varsa, bununla ilgili sorunlar nelerdir?> Gelen talepleri nasıl işliyorsunuz? > Bir sitenin kullanıcılar ve işletmeler için çözmesi gereken görevler nelerdir?> Harici servislerle entegrasyona ihtiyacınız var mı? > Kullanıcı sitede hangi hedef işlemleri yapmalıdır? Cevaplar, projede kaç kişinin çalışacağını ve ne kadar bir zaman harcayacağınızı hesaplamak için bir ön görü oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Bu aşamada süreç ikiye ayrılır: Makro projelerde, teklif öncesi belirsiz kalan tüm alanları netleştirmek için proje planlama süreci talep etmelisiniz. Mikro projelerde, yukarıdaki sorular yardımı ile kaynak ve harcanacak süre konusunda öngörüde bulunabiliyorsanız, hızlıca teklif aşamasına geçebilirsiniz. Büyük ölçekli projeler nasıl planlanır? İş modeli kanvası (Business Model Canvas) İş modeli kanvası, bir iş fikrini veya konseptini hızlı ve kolay bir şekilde tanımlamak için kullanılan stratejik bir yönetim aracıdır. Yani değer önerisi, müşteri segmenti, temel faaliyetler, temel kaynaklar gibi birçok detayı, iş ortağınızla birlikte planladığınız bir süreçtir. Kimler İçin (Persona)“Persona”lar, gerçek kişiler hakkında toplanan verilere dayanarak oluşturulmuş gerçek olmayan karakterlerdir.Kullanıcı ihtiyacına cevap veren ürünler geliştirmek, araştırma sonuçlarını süzgeçten geçirip son kullanıcıya kolay ve anlaşılabilir bir şekilde sunmak için kullanılan etkin bir yöntemdir. Rakip Analizi (Benchmark)Rakip Analizi, rakipleri tanımlamak ve onların stratejilerini değerlendirmek için kullanılır. Bu sayede, rakiplerin bulundukları sektör içerisinde, güçlü ve zayıf yönleri saptanabilir ve değerlendirilebilir. Kullanıcı Akışları (User Flow)Kullanıcı akışları, bir kullanıcının ürünü kullanırken izlediği yolu gösteren diyagramlardır. Kullanıcı akışı, kullanıcının üründeki hareketini düzenler ve kullanıcının giriş noktasından son etkileşimine kadar attığı her adımı haritalandırır. Akış şemasında; başlık, mini eskiz ve not gibi detaylar olabilir. Kullanıcı Yolculuğu Haritası (User Journey Map)Kullanıcı yolculuğu haritası, kullanıcıların bir ürünü veya servisi kullanırken geçtiği aşamaları ilk temas noktasından başlayarak adım adım anlatan planlı yolculuklardır. Kullanıcıların duyguları, düşünceleri, motivasyonları ve sorunları ürün ya da servis ile temas noktalarında ortaya çıkar. Bilgi Mimarisi (Information Architecture)Bilgi mimarisi, Kullanılabilirlik ve bulunabilirliği artırmak adına, ürün ve servis içerisinde yer alan bilgileri sınıflandırarak bir yapı kurma olarak özetlenebilir. Bu çalışma için kart gruplama ya da ağaç testi yapılır. Tüm bu süreçleri bir sonraki yazımda daha detaylı inceleyeceğiz. Makro ölçekli projelerde, ön görülemeyen teknik süreçler (süprizler🎉) tüm ekibin motivasyonuna yansıyacak yanlış maliyet hesapları, bitmeyecek bir projenin başlangıcıdır. Projeye, planlama yapmadan fiyat teklifi veremeyeceğinizi ve tüm bu sürecin ücretli bir şekilde sunulacağını iş ortağınıza belirtin. Unutmayın ki; proje planlayıcılar olarak başlangıçta alacağınız her karar üretim aşamasında tüm emek veren arkadaşların motivasyonlarını doğrudan etkileyecektir. Ucu açık sözlerden ve önünüzü göremediğiniz projelerden kaçınmaya özen gösterin. Sevgiyle❤️Hellospace Product Team Dijital Proje Planlama İpuçları🗝️ was originally published in Hellospace on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
Oyak Maden ERP
İş Ortağımız Hakkında OYAK Maden Metalürji’nin ana şirketi ve ülkemizin en değerli sanayi varlıklarından olan Erdemir, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu ve ülkemizde üretimi yapılmayan yassı çeliği üretmek amacıyla 1960 yılında özel bir yasayla kuruldu. Uluslararası kalite standartlarında levha, sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ile kalay, krom ve çinko kaplamalı sac üreten Erdemir; otomotiv, beyaz eşya, boru profil, haddecilik, genel imalat, elektrik-elektronik, makine, enerji, ısı gereçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj gibi sektörlere temel girdi sağlamaya devam ediyor. İş Ortağımızın Talebi Kurumsal kaynak planlama sistemi (ERP) geliştirme projemizde; mobil, web ve desktop platformlarda uzman görüşüne başvurmak amacıyla bir UX danışmanıyla çalışmayı düşünüyoruz. Projenin Hedefleri Kullanıcı personalarını tanımlamak, persona özelinde kullanıcı yolculuklarını ve beklentilerini anlamak, ERP kullanılabilirliğini değerlendirmek ve tasarım önerilerini geliştirmek, Tutarlı bir arayüz için design system kurmak ve style guide oluşturmak. Proje teslim süresi 25 Gün İhtiyaçlar Research, Wireframe, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX) ve Arayüz Tasarımı (UI). Research İç ekip görüşmeleriDerinlemesine görüşmeMental modelAğaç testiKart GruplamaBilgi mimarisiUzman analiziFikir geliştirme çalıştayıVeri analizi Neler Yapıldı Oyak maden çalışanları ile yapılan görüşmeler ve anketlerin analizleri doğrultusunda oluşturulan personalar ve yolculuk haritaları ile çalışanların deneyimlerindeki iyileştirme noktaları belirlenirken, tüm süreçler çalışanların gözünden deneyimlendi. Çalışanlardan alınan geri bildirimler incelenerek analiz edildi. Oyak maden çalışanları ile derinlemesine görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde satış-operasyon, tedarik süreçleri adımları ve panel kullanımları derinlemesine incelendi. Persona çalışması yapıldı. Elde edilen bulgular analiz edilerek persona kartları tasarlandı. Yolculuk Haritası çalışması yapıldı. Kullanıcı ihtiyaç ve gereksinimlerine göre kolay anlaşılabilir yolculuk haritaları oluşturuldu. Fikir geliştirme workshopları düzenlendi. Persona & Yolculuk haritaları çıktıları sunularak Oyak Maden çalışanlarıyla birlikte öneriler geliştirildi. Wireframe tasarım önerileri sunuldu. Bağıntı şeması, Persona ve yolculuk haritaları doğrultusunda ERP paneli üzerinde iyileştirme ve tool önerileri geliştirildi. Öneriler low-fidelity wireframeler aracılığı ile sunuldu. Oyak Maden ERP was originally published in Hellospace on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
Pak Group için geleceğe hazır kurumsal web sitesi
Pak Group ve Hellospace işbirliğiyle yenilenen web sitesi yayında. İş Ortağımız Hakkında Türkiye’yi bilimsel yöntemle üretilen maya ile tanıştıran, sektörünün yarım yüzyıldır öncülüğü ve liderliğini yapan Pak Group, 130 ülkeye yaptığı ihracatıyla dünyanın en büyükleri arasında ilk üç firmadan biridir. Mayanın yanı sıra, fırıncılık, değirmencilik, pastacılık ve ev tüketim ürünlerindeki üstün kalitesi, zengin ürün yelpazesi ve yenilikçi duruşuyla Pakmaya, ülkemizin yükselen gıda markasıdır. İş Ortağımızın İhtiyaçları Dijital konumlandırmalarında bir sonraki adımı atmak için bizden kurumsal web sitesi geliştirmeleri istendi. Pak Group’a bu konuda yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz! Pak Group web sitesinin yenilenen arayüzünün; React, NodeJS ve NextJS teknolojileri kullanılarak Frontend ve Backend geliştirmelerinin yapılması, İçerik yönetimi için tercih edilen DatoCMS’in API aracılığıyla entegrasyonu, Türkçe ve İngilizce çoklu dil desteği, Tüm cihazlara duyarlı responsive geliştirme, Performans ve arama motoru optimizasyonu. Proje teslim süresi 70 Gün Çözüm Pak Group’un daha fazla dijitalleşme tutkusu ile, web sitesinin uzun vadede sürekli gelişimin sürdürülebileceği bir temel oluşturması önemliydi. Önceki web sitesi artık marka konumlandırmasıyla eşleşmiyordu. Yenilenen arayüz tasarımı üzerinden müşteri ihtiyaçları detaylı analiz edildikten sonra kurumsal iletişim odaklı geleceğe hazır bir web sitesi geliştirildi. Projede en son yazılım standartları ve teknolojileri kullanılarak yeni tasarımın, Frontend ve Backend geliştirmeleri tamamlandı. Geleceğe hazır teknolojiler kullanıldı Frontend geliştirilirken açık kaynak kodlu, bileşen bazlı bir kütüphane olan React, Next.JS JavaScript çerçevesi kullanıldı. React ile uyumlu hızlı ve zengin bir kullanıcı arayüzü oluşturmak için MetarialUI kullanıldı. Backend geliştirilirken yine açık kaynaklı asenkron JavaScript ortamı olan Node.JS kullanıldı. Bu sayede hız ve performans iyileştirmeleri yapıldı. Türkçe ve İngilizce versiyonları için çoklu dil alt yapısı hazırlandı. Daha sonra, içerik yöneticileri için kullanıcı dostu olan DatoCMS, API aracılığıyla sorunsuz bir şekilde entegre edildi. CMS kurulumunda kurumsal teknolojilerin kullanılması sayesinde daha geliştirilebilir bir sistem kurgulandı. Web sitesini buradan görüntüleyin! Teknolojiler ReactNextJSNodeJSDatoCMS Projede kullandığımız NPM paketleri preactmaterial-uiaxiosgraphql-requestnext-seonext-sitemapreact-cookie-consentreact-datocmsreact-markdownreact-shareslugswiperhtml-react-parserreact-ripplesnanoidreact-accessible-accordionreact-icons Pak Group için geleceğe hazır kurumsal web sitesi was originally published in Hellospace on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
Mobil Uygulamaların İhtiyaç Duyduğu 10 Test Türü
Mobil uygulamanızın farklı cihazlarda, işletim sistemlerinde, versiyonlarda ve daha fazlasında sorunsuz çalıştığından emin olmanız gerekir. İşte tam burada mobil test ihtiyaçı ortaya çıkıyor. 1. İşlevsel Test İşlevsel test, en temel test sürecidir. Uygulamanızın; cihazlar, işletim sistemleri ve diğer varyasyonlarda tüm özelliklerinin olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını test eder ve çözümler. Bazı işlevsel test senaryoları: Uygulama login ve register süreçleri Uygulama tarafından kullanılan bellek Bir kesintiden sonra sürece devam ettirme. Uygulama çalışırken çağrılara ve bildirimlere yanıt verme. 2. Performans Testi Performans testi, uygulamanızın performansını farklı koşullar altında test eder. Yük testi, stres testi ve hacim testi bazı performans testleri arasındadır. Performans test türleri: Standart trafik seviyelerinde performans testi Yüksek trafik seviyelerinde stres testi Uygulamanın CPU kullanımı Değişen bağlantı koşullarında uygulama performansı şunları içerir;-İdeal ağ koşulları-Zayıf bağlantı-Bağlantı ağını değiştirmek-2G, 3G, 4G ve 5G arasında geçiş yapma 3. Yerelleştirme Testi Mobil uygulamanızın nerede kullanılırsa kullanılsın olması gerektiği gibi çalışması önemlidir. Yerelleştirme testi, uygulamayı yerel dil, kültür, dini duygular ve cihaz erişebilirliği ile uyumlu hale getirecek test türüdür. Yerelleştirme testi, uygulamanızın bölgesel dillere doğru bir şekilde çevrilmesini ve yerel düzenlemeleri ve hatta yasal gereksinimleri karşılamasını sağlar. 4. Uyumluluk Testi Uyumluluk testi, mobil uygulamaları test etmenin kritik bir sürecidir. Mobil uygulamanızın her tür cihaz, nesil, işletim sistemi, farklı donanım ve yazılım türlerinde uyumlu çalışıp çalışmadığını test eder. 5. Kurulum Testi Kurulum testi, uygulamanızın App Store veya Google Play’den doğru şekilde indirme süreçlerini analiz eden bir tür mobil testtir. Bu tür testler, uygulamanın kaldırılmasında olduğu gibi uygulama yükleme ve güncellemelerinin de sorunsuz bir şekilde çalıştığını doğrular. 6. Güvenlik Testi Kullanıcılar, verilerinin veya hassas bilgilerinin tehlikeye atılmayacağından emin olmak ister. Sızma testi, güvenlik açığı testi ve güvenlik taraması gibi testlerle mobil uygulamanızın güvenirliğini test edebilirsiniz. Güvenlik testleri uygulamanızdaki güvenlik açıklarını bulmayı içerir. 7. Gerçek Kullanıcı Durum Testi Mobil uygulamalar için gerçek kullanıcı durum testi çok önemlidir. Bir uygulama doğru cihaz ve platformlarda değişen kullanıcı koşullarına ve ortamlarına karşı simülasyon testinden geçmelidir. Gerçek kullanıcı durumu testi aşağıdaki gibi şeyleri test eder: Küresel konumlama sistemi Kamera Ses enjeksiyonu Rotasyon Ağ Kısıtlama Ağ Gecikmesi 2G, 3G, 4G, 5G ve uçak modu Çakışan uygulamalar Arka planda çalışan uygulamalar 8. Erişebilirlik Testi Erişebilirlik testi uygulamanızın görme bozukluğu, işitme engelliler ve diğer fiziksel veya bilişsel koşullar gibi engelli olanlar dahil tüm kullanıcılar için kullanılabilir olmasını sağlar. Erişilebilirlik testi aynı zamanda yasal gereksinimleri de karşılar. Bu olmadan, büyük para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Erişebilirlik testi aşağıdaki gibi şeyleri test eder: Renk kontrastı. Ekran büyütme. Ekran okuyucu uyumluluğu. Konuşma tanıma yeteneği. 9. Kullanabilirlik Testi Bazen kullanıcı deneyimi testi veya keşif testi olarak anılan kullanılabilirlik testi, son derece önemli bir mobil test türüdür. Bu tür testler, uygulamanın ne kadar kullanıcı dostu ve sezgisel olduğunu test eder. Kullanılabilirlik testi, gerçek cihazlar, son kullanıcının ne deneyimleyeceğini daha yakından yansıttığından, gerçek mobil cihazlar bu tür testlerde kritik öneme sahiptir. App Store Optimizasyon Testi App Store Optimizasyonu (ASO), uygulama mağazalarında uygulama görünürlüğünü iyileştirme ve uygulama dönüşüm oranlarını artırma sürecidir . Başlıca uygulama mağazaları, iOS için App Store ve Android için Google Play’dir. ASO, uygulama mağazası arama sonuçlarında üst sıralarda yer almasının yanı sıra tıklama oranına odaklanır. Tıklama oranınızı artırmak için; Uygulama Adınızı, Uygulama Başlığınızı, Uygulama Simgenizi, Uygulama Ekran Görüntülerinizi ve Uygulama Derecelendirmenizi optimize ederek yapabilirsiniz. Test hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin. Mobil Uygulamaların İhtiyaç Duyduğu 10 Test Türü was originally published in Hellospace on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
2021 UI / UX Trendleri ve Pandeminin Kullanıcı Deneyimine Etkileri
2021 yılı çözmemiz gereken kullanıcı problemlerini daha çok merkeze aldığımız bir yıl olacak. Pandemi kullanıcı ihtiyaçlarını oldukça fazla değiştirdi. Ürün sahipleri önceliklendirmediği kullanıcı deneyimi hatalarını, kullanıcı ihtiyaçlarının acı noktalarını pandemi dönemi daha çok yaşadı ve yeni gelişen kullanıcı ihtiyaçları ile karşı karşıya kaldı. Eğer pandemi sonrasındaki araştırmalar bu varsayımı doğrularsa e ticaret, lojistik, online rezervasyon ve çevrimiçi finansal gibi hizmetlerin kullanıcı ihtiyaçlarını 2021 yılında yeniden sorgulaması gerekecek. Pandemi sebebiyle potansiyeli artan sektörlerdeki şirketlerin büyüklüğü ne olursa olsun, büyümek, mevcut kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını karşılamak, çalışma kültürünü dönüştürmek, önemli alanları otomatikleştirmek, daha kullanışlı, daha akıllı ve daha hızlı kullanıcı deneyimi (UX) sunmaları gerekecek. 2021 yılında deneyim tasarımcıları ve dijital ürün ekipleri Çevrimiçi hizmetler, konferans görüşmelerinden, bankacılığa ve randevu rezervasyonuna kadar birçok alanda her zamankinden daha fazla popüler. Bu nedenle 2021 yılında kullanıcı deneyimi ve ürün tasarımcılarının; mevcut ve yeni kullanıcılar için deneyimi iyileştirmek, yeni gelişen kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için önlerinde büyük bir potansiyel var. 2021 yılında ürün ekipleri bu potansiyeli karşılamak için Design Sprint Metodunu daha çok uygulayacak. Design Sprint metodolojisi ürün stratejisinin veya herhangi yeni bir iş fikrinin tasarım sürecini hızlandırmaya ve basitleştirmeye olanak verdiği, ürün tasarımına yönelik hızlı tempolu bir yaklaşım sunduğu, zaman, bütçe veya ekip gibi mevcut kaynaklardan en iyi şekilde yararlanma fırsatı verdiği için, ürün tasarım ekipleri Design Sprint metodolojisini daha çok uygulayacak. 2021 yılında uzaktan çalışan takımlar Dijital evrende, fiziksel olmayan bir temas söz konusu olduğunda, biz tasarımcılar olarak güçlü bir deneyime sahibiz. Çoğumuz için uzaktan çevrimiçi araçları kullanmak alışık olduğumuz bir deneyim. Uzaktan çalışmak, online toplantılar, uzaktan atölye çalışmaları, cloud ve collobrative tasarım araçları gibi… Pandemi dijital ürünlerin ekiplerini güçlendirdi. İşletmeler, dijitalin ne kadar uzağa ulaşabileceğini ve özellikle yüz yüze iletişim dünyasının artık mümkün olmadığı durumlarda, bir işletmeyi yürütmenin ne kadar etkili olabileceğini giderek daha da fazla görecek. 2021 yılında yeni kullanıcılar Pandemi ile birlikte fiziksel hizmetlerden, dijital bir çözüme geçen yeni bir kullanıcı dalgası görüyoruz. Pandemi döneminde ebeveynler mobil ya da masaüstü platformlardan çocuklarının eğitimleri için çevrimiçi konferans uygulamalarını kullanması gerekti. Öğretmenlerin uzaktan ders anlatabilmek ve takım olarak etkileşimli etkinlik ya da çevrimiçi sınav yapabilmek için (miro, canva, mural, worklivesheet, classroom ) gibi dijital eğitim araçlarını kullanması gerekti. Dışarı çıkamayan +65 yaş üstü kullanıcılar bilgisayar ekranından market ihtiyaçları için e-ticaret sitelerinde kullanıcı hesabı tanımlamaları ya da uygulama üzerinden kredi kartı bilgileri, adres bilgileri gibi onlar için çok kişisel olan önemli bilgileri paylaşmaları gerekti. Yüz yüze iletişim dünyasından, dijital dünyaya geçen birçok kullanıcı 2020 yılında zorlu anlar yaşadı. Daha fazla davranışsal araştırma ve ölçümleme Yüz yüze iletişim dünyasından, dijital dünyaya geçen birçok kullanıcı alışık olduğu davranışsal dürtülerle hareket edeceği için, 2021 yılı kullanıcıyı nasıl destekleyeceğimizi kendimize daha çok sormamız gereken bir yıl olacak. Optimizasyon yazılımlarını, kullanıcıların içgüdüsel davranışlarını izleyerek anlamak için ısı haritası ve kullanıcıların davranışsal ekran kayıtlarını yani ölçümlemeyi daha da fazla merkeze alacağız. En fazla söyleyeceğimiz cümle: “Biz kullanıcı değiliz!” Ürün sahiplerinden, ürün tasarımcısına kadar hepimizin asla unutmaması gereken önemli bir detay da, tasarladığımız ürünün kullanıcısı, dijital dünyada hızlı karar veren ve etkin rol oynayabilen bizler değiliz. 2021 yılı ”Biz kullanıcı değiliz!” cümlesini daha çok söyleyeceğimiz bir yıl olacak. Daha çok uzaktan kullanıcı testi Değişen ihtiyaçlar ve kullanıcı problemleri için aldığımız tasarım kararlarını doğrulamak adına bu yıl kullanıcı testlerini lokasyon bağımsız ve uzaktan yapmayı destekleyen test araçları sayesinde bir çoğumuz daha çok kullanıcı testi yaacağız. Kişiselleştirilmiş arayüz tasarımı ve kullanıcı deneyimi Azalan dikkat süreleri ve yeni gelişen kullanıcı ihtiyaçları yılında dribbble’ın animasyonlu arayüzlerinden daha da uzaklaşmalıyız. 2021 basitliğin, kişiselleştirilmiş tasarımın ve deneyimin yılı olacak. Kişiselleştirilmiş arayüz tasarımının kullanıcı deneyimine etkisi büyük, kişiselleştirilmiş bir arayüz ile kullanıcıya daha hızlı karar aldırabilir ve daha hızlı aksiyon almasını sağlayabilirsiniz. Netflix ThumbnailÖrneğin, Netflix kullanıcıların hızlı aksiyon aldığı görsellerin datalarını tutuyor ve her kullanıcı için yüzlerce thumbnail resmi hazırlıyor. Kişiselleştirilmiş deneyim ile kullanıcıyı aksiyona hızlı yönlendiriyor. Web sitelerinde onboarding Mobil uygulamalarda yaygın olarak kullanılan onboarding ekranlarını, web sitesi uygulamalarında da aynı şekilde ele almamız gerekecek. Web sitesi akışlarında da nasıl ilerlemesi gerektiğini kestiremeyen kullanıcılar için yolculuğunun hemen başında, herhangi bir hayal kırıklığını giderecek hızlı ve bilgilendirici ekranlar olmalı. Sesli arama 2021 de odak, görselden sese kayacak. İnsanlar konuşan teknolojiye alıştıkça, ses temelli arama önemli hale gelecek. Kullanıcı deneyimi ve tasarımı noktasında bu her zaman aklımızda olan bir detay, fakat bu yıl, bu detayı daha çok konuşacağız. Karanlık mod Karanlık mod hayatımıza 2020 yılında girdi ve beklenmedik şekilde bir çok kullanıcı bu modu tercih etti. Hazırlıksız yakalanan dijital ürünler, karanlık mod seçeneğini kullanan kullanıcıların yaşadığı arayüz hatalarını hemen çözdü fakat bu yıl bu moda yatırım yapması gerektiğini fark eden ürünler deneyim konusunda bir adım önde olacak. Karanlık ortamlarda bile en iyi şekilde okunaklı içerik sağlar. Kullanıcıların dikkatini önemli olan şeylere çekmenin bir yolu da bazı unsurları bu arka planda öne çıkarabilirsiniz. Ekran yorgunluğunu azaltır. Kullanıcınızın cihaz pilinden tasarruf sağlar (bu da kullanıcılar için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar) Skeuomorfik arayüz tasarımı 2021'de kullanıcıların daha da meşgul oldukları bu dijital dünyada bir çeşit somutluk arayacaklarını düşünüyorum. Kullanıcıların deneyimini kolaylaştıracağı ön gürüsü ile arayüz tasarımcılarının skeuomorfik estetiğe doğru acılı bir yola gireceklerini, en azından deneyimleyip, ölçümlemek isteyeceklerini ön görüyorum. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak daha çok desteklenmeye ve işbirliğine ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. İşbirliği içinde takım olmayı bırakmadığımız bir yıl olması dileği ile… Sezen AltunUX Designer 2021 UI / UX Trendleri ve Pandeminin Kullanıcı Deneyimine Etkileri was originally published in Hellospace on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
Yeni bir okuma deneyimi
Can Yayınları, Hellospace işbirliğiyle sana yeni bir okuma alışkanlığı sunuyor Fikir Can Yayınları, Ekim 2016'da edebiyat dünyasına kapılarını aralayan Öykü Gazetesini, dijital platformlara taşıma talebiyle bizimle iletişime geçti. Ana fikirleri, gazetecilerde, kitapçılarda basılı bir kopyası bulunmayan aylık yayımlanan dijital öykü dergisi. Trendeki Yabancı, yeni bir okuma deneyimi sunuyor; Uygulama sayesinde, yazar, sözcük, etiket aramasıyla istediğin öyküye hızlıca ulaşabilir, beğendiğin öyküleri arşivleyebilir, dilediğin yerin altını çizebilir ve arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Ekran parlaklığını, arka plan rengini, yazı tipini ve puntosunu ayarlayabilir istediğin zaman, istediğin yerde internet bağlantısına ihtiyaç duymadan öyküleri okuyabilirsin. Hafif ve içerik odaklı kullanıcı arayüz tasarlandı(UX & UI) İşlevselliğe odaklanırken sade, sezgisel ve kullanılabilir bir tasarım oluşturduk. Bunu yapabilmek için önce kullanıcının ihtiyaçlarını analiz ettik ve bu ihtiyaçları Can Yayınları’nın iş kararlarıyla birleştirdik. Tasarım dili oluşturulurken, Can Yayınlarından iletilen logo ve kurumsal renkler üzerinden bir style guide tasarladık. Tipografi için iyi dengelenmiş, büyük paragraflarda okunması kolay ve başlıklarda hoş görünen Avenir Next seçimini yaptık. Ardından sade ve kullanımı kolay ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan arayüz tasarımlarını tasarladık. Backend Geliştirildi Veri depolama için SQL’i seçtik ve veritabanını, hizmet yükü açısından güvenli bir ortam ve esneklik sağlayan Amazon RDS’de sakladık. Database servis bağlantımızı ADO.NET Entity Framework veri kaynağı kullanarak Code First yöntemiyle gerçekleştirdik. Fluent Validation aracını kullanarak Mapping işlemlerini yaptık. Kullanışlı ve hızlı bir CMS (içerik yönetim sistemi) için aşamalı javascript kütüphanesi olan Vue.js tercih ettik ve CSS Bootstrap 4 teknolojisiyle beraber performans iyileştirmesi için minifield kullandık. Hata görüntüleme ve raporlama için Sentry.io entegrasyonu yaptık. IOS ve ANDROID Uygulama geliştirildi Uygulama, Facebook tarafından oluşturulan açık kaynaklı mobil uygulama kütüphanesi olan React Native ile geliştirildi. Ateşle Son olarak Apple Store ve Android Market için gerekli optimizasyonlar yapıldıktan sonra Eylül 2019'da okuyucularla buluştu. Teknolojiler React Native FrameworkRedux.NETVue.jsSQL Can Yayınları Yorumu; Türkiye’nin ilk öykü uygulaması için “Trendeki Yabancı’da Hellospace ile çalıştığımız için çok mutluyuz. Tasarım ve yazılım konusunda aldığımız destek bizi fazlasıyla tatmin etti.” Yeni bir okuma deneyimi was originally published in Hellospace on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
Neden uzaktan çalışmayı seviyoruz?
Hellospace ekibi ve topluluğu, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellerin ve gönüllülerin oluşturduğu uzaktan çalışan bir karışım olmakla birlikte mentörlük, eğitim ve insanları birbirine bağlamak da dahil işin her yönü üzerinde çalışır. Uzaktan çalışmanın stresli işe gidiş gelişleri nasıl önlediğini ve hayatımızın tadını çıkarmak için bize nasıl daha fazla esneklik kazandırdığını anlattık. Ama konuşmamış olduğumuz bir başka büyük fayda ise; Uzaktan çalışmayı benimseyerek daha kapsayıcı ve davetkar olmamızdır. Cappadocia Nese Kina 2019Coğrafyaya Dayalı Ayrımcılık Yapmıyoruz Her kökenden ve kimlikten insanları hoş karşılayan ve destekleyen bir topluluk olmaya çabalıyoruz. Bu, herhangi bir ırk, etnik köken, kültür, ulusal köken, renk, göçmenlik durumu, sosyal ve ekonomik sınıf, eğitim düzeyi, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi, yaş, aile durumu, siyasi düşünce, din, zihinsel ve fiziksel yeterliliği kapsıyor fakat bunlarla da sınırlı değil. Perspektiflerin, arka planların ve deneyimlerin bu çeşitliliği, başka türlü göremeyeceğimiz kör noktaların ve önyargıların üstesinden gelmemize yardımcı oluyor. Şirketimiz, kültürümüz ve yarattığımız ürünler bu çeşitlilikten besleniyor. Mesafe geliştiricilerimiz ve müşterilerimiz arasında açık ve sürekli iletişimi kolaylaştırıyor bu da zaman içinde güven yaratıyor. Bizimle çalışmak isteyen adayların becerilerini, kişiliğini ve çalışma etiğini incelemeye odaklanıyoruz. Slack grubumuz, birlikte açık kaynak yazılım yazmayı seven yetenekli geliştiricilere ve tasarımcılara sahiptir. Helospace’in gücü, farklı topluluklardan, geniş bir geçmişe sahip insanlardan geliyor.Gerçek zamanlı tartışmalar, sorular veya geri bildirim için bize katılın. İletişim Kurmayı Seviyoruz Müşterilerimiz, iç ekibimizle aynı araç ve yöntemlerle iletişim kurduğundan, müşteriler projelere daha fazla dahil oluyor ve birlikte üretmenin keyfini çıkarıyoruz. Uzaktan çalışmak bizi iletişime büyük değer vermeye ve her ekip üyesini duyma şansına sahip olmaya zorladı. Tabii ki, sorunsuz bir iş süreci için doğru teknolojiyi kullanmak gerekir. Devam eden iletişim ve bilgi paylaşımı için Slack, tasarlanmış ekran görüntüleri için Zeplin kullanıyoruz. Gerçek zamanlı olarak bir araya gelmemiz gerektiğinde Zoom kullanıyoruz. Kullandığımız diğer uygulamalar için Uzaktan Çalışmayı Kolaylaştıran Araçlar yazımıza göz atabilirsin. Kişisel Çalışma Alanı Bir tasarımcı için çalışma alanının üretkenlik için kritik öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Tüm ekibin de aynı şekilde hissettiğini biliyoruz. Uzaktan çalışma, ekip üyelerimizin güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesine yardımcı oluyor. Sürekli dış geri bildirim akışı olmadığında, kendi kendinizi değerlendirme yeteneği önemli bir özelliktir. Bir proje boyunca, fikir ve uygulamada mükemmelsiniz. Ancak nihai kararlar söz konusu olduğunda, Imposter Sendromu devreye girme eğilimindedir. Uzaktan çalışarak doğru verimlilik yönteminizi keşfedebilirsiniz. Güvenli Çalışma Ortamı Gürültülü ve sıkıcı ofisler. Omuzlarınızın üstünden bakan yöneticiler. Meslektaşının aşk ilişkisi. Uzak şirketler, ofislerin olağan sıkıntılarının herhangi biriyle uğraşmak zorunda değildir. Özünde, uzaktan çalışma, sonuçlara, verimliliğe ve çalışanlara saygıya dayalı bir çalışma ortamı oluşturmamıza ve geliştirmemize yardımcı olur. Tasarımcımızın öğle yemeğinden sonra siesta’ya ihtiyacı olup olmadığını veya yazılım geliştiricimizin, çocuklarını okuldan almak için erken çıkmaya karar verdiğini kimse umursamaz. Aksine, teşvik ediyoruz! Bizimle beraber çalışan iş arkadaşlarımız performansının fiziksel görünüşüyle ilişkili olmadığını bilir. Ofiste iyi görünmek konusunda endişelenmeleri gerekmiyor ve bunun yerine işlerin yapılmasına odaklanabiliyorlar. Gerçek Dünya Etkileşimi Istanbul Samet Selcuk 2019Uzaktan çalışmak, ekibimizin çalışmalarını hayatlarının geri kalanıyla gerçekten dengeleyebileceği anlamına gelir. İşe gidip gelmemek, her hafta saat, zaman ve enerji tasarrufu yaptığımız anlamına gelir. İşimizi yapabilmek için pahalı bir şehirde yaşamak zorunda değiliz. Güçlü bir İnternet bağlantısı olduğu sürece hemen hemen her yerden çalışabiliriz. Dört ayaklı en yakın arkadaşınızla beraber bütün gün vakit geçirebilirsiniz. Yaşamın her kesiminden insanlar için ürünler üreten bir teknoloji şirketi olarak, konumları, engellilik durumları, sosyoekonomik geçmişi veya cinsiyetleri nedeniyle dışlanmış hissedenler için engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Uzaktan çalışmanın savunucuları olarak, bunu nasıl yaptığımızı paylaşmanın bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de uzaktan çalışma kültürün yaygınlaşmasına yardımcı olun.hellospace.world/superfuture Neden uzaktan çalışmayı seviyoruz? was originally published in Hellospace on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
Topluluğumuza Katılmanın Bazı Yolları
Topluluğumuza katılmanın bazı yolları Çeşitlilik en güçlü yanlarımızdan biridir, fakat iletişim sorunları ve mutsuzluğa da yol açabiliyor. Bu yüzden, insanların uymasını istediğimiz birkaç temel kuralımız var. Bu yönetmelik kuruculara, mentörlere, yardım ve rehberlik arayanlara eşit olarak uygulanır. Bu yapamayacağınız derecede kurallar içeren ayrıntılı bir liste değil. Aksine, içindeki gücü kavrarsanız hepimizi ve katıldığımız teknik toplulukları zenginleştirmeyi kolaylaştıracak bir rehber niteliği taşıyor. Arkadaşça ve sabırlı ol. Hoşgörülü ol. Her kökenden ve kimlikten insanları hoş karşılayan ve destekleyen bir topluluk olmaya çabalıyoruz. Bu, herhangi bir ırk, etnik köken, kültür, ulusal köken, renk, göçmenlik durumu, sosyal ve ekonomik sınıf, eğitim düzeyi, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi, yaş, aile durumu, siyasi düşünce, din, zihinsel ve fiziksel yeterliliği kapsıyor fakat bunlarla da sınırlı değil. Anlayışlı ol. Yaptığınız iş diğer insanlar tarafından kullanılacak ve başkalarının işlerine bağlı olarak çalışacaksınız. Verdiğiniz her karar kullanıcıları ve iş arkadaşlarınızı etkileyecek. Karar alırken bu sonuçları göz önüne almalısınız. Dünya çapında bir topluluk olduğumuzu unutmayın, biriyle onun ana dilinde iletişim kurmuyor olabilirsiniz. Saygılı ol. Her zaman hemfikir olmayacağız, ama fikir ayrılığı zayıf davranış ve tutumları için bir mazeret değil. Hepimiz her an gerginlik yaşayabiliriz, ama bu gerginliğin kişisel bir saldırıya dönüşmesine izin veremeyiz. İnsanların kendini rahatsız veya tehdit altında hissettiği bir topluluğun verimli olmadığını unutmamak gerekiyor. Hellospace topluluğunun üyeleri, diğer üyelerin yanı sıra Hellospace topluluğunun dışındaki kişilere karşı da saygılı olmalıdır. Fikir ayrılığına düştüğümüzde, neden olduğunu anlamaya çalış. Hem sosyal hem de teknik yandan fikir ayrılıkları olur ve Hellospace istisna değil. Önemli olan bu fikir ayrılıklarını ve farklı görüşleri yapıcı bir şekilde çözmemizdir. Hepimizin farklı olduğunu unutmayın. Helospace’in gücü, farklı topluluklardan, geniş bir geçmişe sahip insanlardan geliyor. Farklı insanların, sorunlara karşı farklı görüş açıları olur. Birinin neden o görüşe sahip olduğunu anlayamamak, onun haksız olduğu anlamına gelmez. Unutmayın ki insanlar hata yapar ve birbirimizi suçlamak bizi hiçbir yere götürmez. Bunun yerine, sorunların çözülmesine yardım etmeye ve hatalardan ders çıkarmaya odaklanın. Türkiye’de remote kültürün yaygınlaşmasına yardımcı olun ve topluluğumuza katılın. Topluluğumuza Katılmanın Bazı Yolları was originally published in Hellospace on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Gizliliğinize saygı duyuyoruz! Web sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerezlerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamızı ziyaret edin