Kullanıcı hakları

0

Kullanıcılar, Sahip tarafından işlenen Verileri ile ilgili belirli hakları kullanabilirler.

Özellikle, Kullanıcıların şu hakları bulunmaktadır:

  • Herhangi bir zamanda onaylarını geri çekme hakkı. Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin işlenmesine önceden onay vermişlerse, onaylarını geri çekme hakkına sahiptirler.
  • Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkı. Kullanıcılar, işlemenin onaya dayanmayan yasal bir dayanağa göre gerçekleştirildiği durumlarda Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptirler. Daha fazla detay aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.
  • Verilerine erişme hakkı. Kullanıcılar, Verilerinin Sahip tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, işleme ile ilgili belirli yönler hakkında bilgi alma ve işlenen Verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptirler.
  • Doğrulama ve düzeltme isteme hakkı. Kullanıcılar, Verilerinin doğruluğunu doğrulama ve güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahiptirler.
  • Verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkı. Kullanıcılar, belirli koşullar altında, Verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptirler. Bu durumda, Sahip Verilerini depolamaktan başka bir amaçla işlemeyecektir.
  • Kişisel Verilerinin silinmesi veya başka şekilde kaldırılması hakkı. Kullanıcılar, belirli koşullar altında, Kişisel Verilerinin Sahip tarafından silinmesini talep etme hakkına sahiptirler.
  • Verilerini alıp başka bir denetleyiciye aktarma hakkı. Kullanıcılar, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta almak ve teknik olarak mümkünse, bu Verileri başka bir denetleyiciye hiçbir engelleme olmaksızın aktarmak hakkına sahiptirler. Bu hüküm, Verilerin otomatik olarak işlendiği ve işlemenin Kullanıcının onayına, Kullanıcının bir parçası olduğu bir sözleşmeye veya ön sözleşmeye dayandığı durumlarda geçerlidir.
  • Şikayette bulunma hakkı. Kullanıcılar, yetkili veri koruma otoritelerine bir iddia getirme hakkına sahiptirler.

İşlemeye itiraz etme hakkıyla ilgili detaylar

Kişisel Veriler, Kamu Yararı için işleniyorsa, Sahip tarafından verilen resmi bir otorite veya Sahip tarafından izlenen meşru menfaatler için işleniyorsa, Kullanıcılar, itirazlarını haklı çıkarmak için belirli bir durumlarına ilişkin bir neden sağlayarak böyle bir işlemeye itiraz edebilirler.

Ancak, Kullanıcıların Kişisel Verileri doğrudan pazarlama amaçları için işleniyorsa, herhangi bir gerekçe göstermeden bu işlemeye her zaman itiraz edebileceklerini bilmeleri gerekir. Sahip’in Kişisel Verileri doğrudan pazarlama amaçları için işleyip işlemediğini öğrenmek için, Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilirler. Bu hakları nasıl kullanacakları

Kullanıcı haklarını kullanma talepleri, bu belgede sağlanan iletişim bilgileri aracılığıyla Sahip’e yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak ve en kısa sürede Sahip tarafından ele alınacak ve her zaman bir ay içinde yanıtlanacaktır.

Veri toplama ve işlemeye ilişkin ek bilgiler

Yasal işlem

Kullanıcının Kişisel Verileri, Sahip tarafından Mahkemede veya bu Uygulama veya ilgili Hizmetlerin yanlış kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlerden kaynaklanan aşamalarda yasal amaçlar için kullanılabilir.

Kullanıcı, Sahip’in kamu otoritelerinin talepleri üzerine kişisel verileri açıklama yükümlülüğü olabileceğini bilmelidir.

Kullanıcının Kişisel Verileri hakkında ek bilgiler

Bu gizlilik politikasında bulunan bilgilere ek olarak, bu Uygulama, Kullanıcıya talep üzerine özel Hizmetler veya Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem günlükleri ve bakım

Bu Uygulama ve üçüncü taraf hizmetler, işletme ve bakım amaçları için, bu Uygulama ile etkileşimi kaydeden dosyaları (Sistem günlükleri) ve bu amaçla diğer Kişisel Verileri (örneğin IP Adresi) toplayabilir.

Bu politikada bulunmayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesi ile ilgili daha fazla detay, her zaman Sahip’ten talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başında bulunan iletişim bilgilerine bakın.

“İzleme Etme” taleplerinin nasıl ele alındığı

Bu Uygulama, “İzleme Etme” taleplerini desteklememektedir.

Kullandığı üçüncü taraf hizmetlerden hangilerinin “İzleme Etme” taleplerini yerine getirdiğini belirlemek için lütfen gizlilik politikalarını okuyun.

Bu gizlilik politikasının değiştirilmesi

Sahip, bu gizlilik politikasını her zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikleri Kullanıcılarına bu sayfada bildirerek ve mümkün olan teknik ve yasal olarak bu Uygulama ve/veya Sahip tarafından erişilebilecek herhangi bir iletişim bilgisi aracılığıyla Kullanıcılara bir bildirim göndererek yapabilir. Son değişiklik tarihine atıfta bulunularak bu sayfanın sık sık kontrol edilmesi kesinlikle tavsiye edilir.

Değişiklikler, Kullanıcının onayına dayalı işlemleri etkiliyorsa, Sahip gerektiğinde Kullanıcıdan yeni onay alacaktır.

0

Trustpilot