Gizlilik Sözleşmesi

0

Bu uygulama, kullanıcılarından bazı Kişisel Verileri toplar.

Sahip ve Veri Sorumlusu

Hellospace, Posta Kutusu 34327, Beşiktaş, Istanbul Sahip ile iletişim e-postası: say@hellospace.world

Toplanan Veri Türleri

Bu uygulamanın topladığı Kişisel Veriler arasında, kendisi veya üçüncü taraflar aracılığıyla toplanan şunlar bulunmaktadır: Çerezler; Kullanım Verileri; e-posta adresi.

Toplanan her tür Kişisel Veri ile ilgili tam detaylar, bu gizlilik politikasının ilgili bölümlerinde veya Veri toplama öncesinde gösterilen belirli açıklama metinlerinde sağlanmaktadır. Kişisel Veriler, Kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir veya Kullanım Verileri durumunda, bu Uygulama’nın kullanılması sırasında otomatik olarak toplanabilir. Aksi belirtilmedikçe, bu Uygulama tarafından istenen tüm Veriler zorunludur ve bu Verilerin sağlanmaması, bu Uygulama’nın hizmetlerini sunmasını imkansız hale getirebilir. Bu Uygulama özellikle bazı Verilerin zorunlu olmadığını belirttiği durumlarda, Kullanıcıların bu Verileri iletmeme konusunda herhangi bir sonuç olmadan özgür olduklarını belirtmek ister. Zorunlu olan hangi Kişisel Verilerin olduğu konusunda emin olmayan Kullanıcılar, Sahip ile iletişime geçmeye davetlidir.

Bu Uygulama aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan üçüncü taraf Kişisel Verilerden Kullanıcılar sorumludur ve bu Verileri Sahip’e sağlama konusunda üçüncü tarafın onayına sahip olduklarını onaylarlar.

Verilerin İşlenme Yöntemi ve Yeri

İşleme Yöntemleri

Sahip, Verilerin yetkisiz erişimini, açıklanmasını, değiştirilmesini veya yetkisiz olarak yok edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır.

Veri işleme, belirtilen amaçlarla sıkı bir şekilde ilgili olan organizasyonel prosedürlere ve yöntemlere uygun olarak, bilgisayarlar ve/veya IT yetkin araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Sahip dışında, bazı durumlarda, Veriler bu Uygulama’nın işletilmesiyle ilgili olan belirli türdeki sorumlu kişilere (idare, satış, pazarlama, hukuk, sistem yönetimi) veya harici taraflara (üçüncü taraf teknik hizmet sağlayıcıları, posta taşıyıcıları, barındırma sağlayıcıları, IT şirketleri, iletişim ajansları) gerektiğinde Sahip tarafından Veri İşleyicileri olarak atanan kişilere erişilebilir olabilir. Güncellenmiş bu tarafların listesi her zaman Sahip’ten talep edilebilir. İşlemenin hukuki dayanağı

Sahip, Kullanıcılara ilişkin Kişisel Verileri işleyebilir ve işleyebilir:

  • Kullanıcılar bir veya birden fazla belirli amaç için onaylarını verdilerse. Not: Bazı yasalara göre Sahip, Kullanıcı bu işleme karşı çıkana kadar (“çıkış yapma”) Kişisel Verileri işlemeye devam etme hakkına sahip olabilir, onay veya aşağıdaki yasal dayanaklardan herhangi birine dayanma zorunluluğu olmadan. Bununla birlikte, bu, Kişisel Verilerin işlenmesinin Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğu her durumda geçerli değildir;
  • Veri, Kullanıcı ile Sahip arasındaki bir anlaşmanın ifası ve/veya bunların ön sözleşmeye ilişkin yükümlülükleri için gerekli olduğunda;
  • İşleme, Sahip’in tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir;
  • İşleme, Sahip veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatleri uyarınca yürütülen bir göreve ilişkinse;
  • İşleme, Sahip veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini takip etmek için gerekli ise.

Her durumda, Sahip, işlemenin uygulandığı özel hukuki dayanağın hangisi olduğunu açıklığa kavuşturmak için memnuniyetle yardımcı olacaktır, özellikle Kişisel Veri sağlamanın yasal veya sözleşmesel bir gereklilik olup olmadığını veya bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik olup olmadığını veya bir gereklilik olduğunu belirtir.

Yer

Veriler, Sahip’in faaliyet ofislerinde ve işleme dahil olan diğer tarafların bulunduğu herhangi bir yerde işlenir.

Kullanıcının bulunduğu yere bağlı olarak, veri transferleri Kullanıcı’nın kendi ülkesinden farklı bir ülkeye veri aktarmayı içerebilir. Bu aktarılan Verilerin işleme yeri hakkında daha fazla bilgi almak için Kullanıcılar, Kişisel Verilerin işlenmesi hakkında detaylı bilgi içeren bölümü kontrol edebilirler. Kullanıcılar, ayrıca, Kişisel Verilerin bir Avrupa Birliği ülkesi dışındaki bir ülkeye veya BM gibi kamu uluslararası hukuk tarafından yönetilen veya iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan herhangi bir uluslararası kuruluşa aktarılmasının hukuki dayanağını öğrenmeye ve Sahip’in Verilerini korumak için aldığı güvenlik önlemleri hakkında bilgi edinmeye hak sahiptirler.

Böyle bir aktarım gerçekleşirse, Kullanıcılar ilgili bölümleri kontrol ederek veya iletişim bölümünde sağlanan bilgileri kullanarak daha fazla bilgi edinebilirler.Saklama Süresi

Kişisel Veriler, toplandıkları amaçlar gerektirdiği sürece işlenir ve saklanır.

Bu nedenle:

  • Sahip ile Kullanıcı arasında yapılan bir sözleşmenin ifasıyla ilgili amaçlar için toplanan Kişisel Veriler, sözleşme tamamen ifa edilene kadar saklanır.
  • Sahip’in meşru menfaatleri için toplanan Kişisel Veriler, bu amaçları yerine getirmek için gereken süre boyunca saklanır. Kullanıcılar, Sahip’in ilgili bölümlerinde veya Sahip ile iletişime geçerek Sahip’in takip ettiği meşru menfaatler hakkında belirli bilgiler bulabilirler.

Kullanıcı, bu işleme için onay verdiyse, Sahip, böyle bir onay çekilmedikçe, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin onay verdiğinde daha uzun bir süre boyunca Kişisel Verileri saklama hakkına sahip olabilir. Ayrıca, Sahip’in bir yasal yükümlülüğü yerine getirmek veya bir otoritenin emri üzerine işlemek için Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklaması gerekebilir.

Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Veriler silinecektir. Bu nedenle, saklama süresinin sona ermesinden sonra erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı uygulanamaz.

İşleme Amaçları

Kullanıcıya ilişkin Veriler, Sahip’in Hizmetlerini sağlamasına izin vermek ve ayrıca şu amaçlarla toplanır: Analitik, Kullanıcı ile İletişim ve İçerik yorumlama. Kullanıcılar, işleme amaçları ve her bir amaç için kullanılan belirli Kişisel Veriler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi bu belgenin ilgili bölümlerinde bulabilirler.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Detaylı Bilgi

Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlar için ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak toplanır: Bu bölümde bulunan hizmetler, Sahip’in web trafiğini izlemesine ve analiz etmesine olanak tanır ve Kullanıcı davranışını takip etmek için kullanılabilir.Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google, bu Uygulama’nın kullanımını izlemek ve incelemek için toplanan Verileri kullanır ve bu faaliyetler hakkında raporlar hazırlar ve bunları diğer Google hizmetleri ile paylaşır. Google, toplanan Verileri kendi reklam ağı için reklamları bağlamak ve kişiselleştirmek için kullanabilir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım Verileri.

İşleme yeri: Türkiye

Kullanıcı ile İletişim : E-posta listesi veya bülten (bu Uygulama)

E-posta listesine veya bültene kaydolmak suretiyle, Kullanıcının e-posta adresi, bu Uygulama ile ilgili ticari veya tanıtım amaçlı bilgiler içeren e-posta mesajlarını alabilecek kişilerin iletişim listesine eklenir. E-posta adresiniz ayrıca bu Uygulama’ya kaydolmanızın bir sonucu olarak veya bir satın alma işleminden sonra bu listeye eklenebilir.

Toplanan Kişisel Veriler: e-posta adresi.

0

Trustpilot